POZITÍVNE MYŠLIENKY

12.06.2011 09:57

POZITÍVNE MYŠLIENKY
  px

Nachádzam sa v nekonečnosti života, kde je všetko dokonalé, úplné a celistvé. Dokonalé zdravie je môj prirodzený stav. Vedome sa zbavujem všetkých psychických návykov vo svojom vnútri, ktoré by sa mohli prejaviť ako choroba. Mám sa rád a som so sebou spokojný. Mám rád svoje telo a som s ním spokojný. Dodávam mu výživnú stravu a nápoje. Príjemne ho cvičím. Považujem svoje telo za krásny a zázračný mechanizmus a je mi cťou, že v ňom smiem žiť. Mám množstvo energie. V mojom svete je všetko v poriadku.

  • pozitívnu myšlienku si prepíšte vlastnou rukou na papier
  • nájdite si pokojné miesto, kde vás nikto neruší
  • pozitívne myšlienky čítajte nahlas, alebo potichu, podľa potreby každý deň a niekoľkokrát za sebou

Pozitívna myšlienka za uzdravenie vzťahu medzi rodičmi a deťmi

Najdrahší Bože, prosím, pomôž mne aj mojim deťom k harmonickému vzťahu. Žiadam Ťa o pomoc s uzdravením všetkých obáv, ktoré nám bránia v tom, aby sme si dokázali navzájom prejaviť lásku. Prosím, pomôž mojim deťom sústrediť sa a radovať. Prosím, pomôž mojim deťom prijať mňa i život taký, aký žijem. Žiadam Teba, Bože, aj anjelov, aby ste mne aj mojim deťom pomohli zbaviť sa krivdy a neodpustenia jeden druhému. Prosím, pomôžte nám k láskyplnému a blízkemu vzťahu. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za zdravie a uzdravenie

Drahý Bože, viem, že si ma stvoril na svoj dokonalý obraz. Prosím Ťa, aby si mi pomohol spoznať a prežívať dokonalé zdravie môjho fyzického tela. Som ochotná / ý zbaviť sa všetkých myšlienok a činov, ktoré vytvárajú ilúziu choroby a bolesti. Viem, že si všade prítomný a teda existuješ v každej bunke môjho tela. Prosím, pomôž mi pocítiť vo svojom fyzickom tele Tvoju lásku a poznať, že ma práve teraz držíš vo svojom náručí. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za počatie dieťaťa

Drahý Bože, máme na rozdávanie veľa lásky a chceli by sme sa o ňu podeliť s dieťatkom. Žiadam Teba i anjelov, aby ste nám pomohli s počatím. Prosíme, pošlite do nášho života jednu z vašich najžiarivejších a najšťastnejších duší a umožnite tejto bytosti , aby sa stala naším dieťaťom. Ďakujeme.

Pozitívna myšlienka za lepšie chovanie dieťaťa

Drahý Bože, prosím, pomôž mi porozumieť môjmu dieťaťu. Žiadam Ťa, aby si obklopil moje dieťa láskou, múdrosťou, inteligenciou. Prosím, pomôž mu prijať zodpovednosť za svoje chovanie. Žiadam Ťa, aby si ho viedol k rozumným rozhodnutiam založených na láske a nie na strachu. Žiadam Ťa, aby si očistil moje dieťa od väzieb a zábran, ktoré by mu mohli brániť v šťastí. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za ozdravenie vzťahov v rodine

Drahý Bože, viem, že môj príbuzný i ja máme svojich anjelov strážnych. Žiadam, aby nám títo strážni anjeli pomohli napraviť naše nezhody a zvady. Prosím, pomôž nám zbaviť sa hnevu a neschopnosti odpúšťať. Žiadam, aby akékoľvek následky našich chýb boli vymazané a zabudnuté všetkými, ktorých sa to týka. Prosím, pomôž mi zbaviť sa všetkých predsudkov, ktoré mám voči sebe samej alebo voči ostatným. Žiadam, aby nám strážni anjeli jasne dali najavo Tvoje rady, pretože viem, že Ty nám praješ uzmierenie. Ďakujem Ti.

Pozitívna myšlienka za príbuzných

Najdrahší Bože, prosím pomôž môjmu príbuznému pocítiť pokoj a šťastie. Žiadam Ťa, aby si k môjmu blížnemu vyslal ďalších anjelov, ktorí ho utíšia. Prosím, obklop celú našu rodinu oblakmi svojej Božej lásky. Pomôž nám uvoľniť sa a udržať si vieru a dôveru. Daj nám, prosím, znamenie svojej lásky, aby sme mohli odhodiť všetky strachy. Ďakujeme Ti za všetku Tvoju liečivú lásku.

Pozitívna myšlienka za priateľstvo, ktoré je na konci

Milovaný Stvoriteľu, hlboko vo vnútri cítim, že moje priateľstvo s …....je na konci. Žiadam Ťa, aby si nám pomohol prijať tento krok s dôstojnosťou a v pokoji. Žiadam Teba a anjelov, aby ste mi pomohli byť láskavým / ou a zároveň úprimnou / ným k sebe i k môjmu priateľovi. Prosím, pomôž mi uvedomiť si pravdu tak, aby moje kroky vychádzali z lásky namiesto strachu, pocitu viny alebo záväzkov. Prosím utíš môjho priateľa / ku, aby sme mohli obaja prijať túto zmenu pozitívne.

Pozitívna myšlienka za nájdenie nového priateľa

Najdrahší Bože, predstavujem si, že som obklopený/á milujúcimi priateľmi, s ktorými mám toho veľa spoločného. Cítim prítomnosť nových priateľstiev s podobne zmýšľajúcimi dušami a žiadam Ťa o pomoc pri zhmotnení tejto predstavy. Prosím, veď ma za novými ľuďmi, ktorí sú pozitívne, duchovne naladení, zdravo sebavedomí a zábavní. Prosím, pomôž mi uvedomiť si, že si lásku a pozornosť týchto nových priateľov zaslúžim. Veľmi Ti ďakujem.

Pozitívna myšlienka za navýšenie energie

Bože, žiadam Ťa o Tvojich pomocníkov, aby ku mne hneď prišli. Prosím, uvoľni a odprataj odomňa všetko, čo mi berie silu. Pomôž mi znovu získať stratenú energiu. Ďakujem Ti.

Pozitívna myšlienka za odčinenie následkov minulých činov

Najdrahší anjeli, urobil / a som chybu tým, ako som nakladal / a so svojím telom a preto žiadam, aby všetky následky týchto chýb boli vymazané a zabudnuté na celej línii času a všetkými zúčastnenými. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za zdravie našich milovaných

Milovaný Bože, ďakujem Ti za to, že si vyslal k posteli môjho blížneho anjelských liečiteľov. Vidím, že Ty duch svätý a anjeli objímate človeka, ktorého milujem. Predstavujem si ho ako sa smeje a cíti sa lepšie. Viem, že môjmu milovanému sa v skutočnosti vedie dobre už teraz a žiadam o Tvoju neustávajúcu pomoc, aby nás tento pokoj a zdravie doprevádzali každým naším dňom. Nech sa deje vôľa Tvoja.

Pozitívna myšlienka pri problémoch so spánkom

Môj Stvoriteľu, prosím, dopomôž mi dnes v noci k pokojnému spánku. Prosím, pošli mi strážnych anjelov, ktorí by môj domov chránili zo strany severnej, južnej, východnej a západnej. Predstavujem si svoj domov obklopený božským bielym svetlom Tvojej ochraňujúcej lásky. Som ochotná / ý predať Tebe a anjelom všetky svoje starosti a obavy, aby sa nimi moja duša nemusela v noci trápiť. Prosím, pošli mi anjelských utešiteľov, aby som si mohla vychutnať nádherný nočný spánok. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za motiváciu ku cvičeniu

Drahý Bože, prosím, dopomôž mi k získaniu motivácie starať sa poriadne o svoje telo. Žiadam Ťa o pomoc pri naplnení svojich predsavzatí cvičiť, zdravo jesť a poriadne odpočívať. Prosím, pomôž mi získať vieru vo vlastnú schopnosť vylepšiť a udržať si dobrú fyzickú kondíciu. Prosím, doveď ma k poznaniu tých najlepších spôsobov, ako sa o seba starať. A až moje odhodlanie poľaví a lenivosť ma bude pokúšať, prosím pomôž mi vrátiť sa k svojim predsavzatiam. Ďakujem TI.

Pozitívna myšlienka za vyliečenie závislosti

Milovaný Bože, Anjeli, viem, že žiadostivosť a závislosť niečo vlastniť, je vlastne túžbou po Božej láske. Prosím, pomôžte mi pocítiť, že som naplnená / ý vašou všade prítomnou láskou. Som ochotná / ý zbaviť sa všetkého strachu, ktorý mi bráni uvedomiť si Vašu lásku. Žiadam Vás, aby ste ma očistili od presvedčení, myšlienkových schém, pocitov a myšlienok, ktoré moje túžby spúšťajú. Prosím, ukážte mi cestu k ľuďom, situáciam a zážitkom, ktoré podporia moje odhodlanie žiť život bez akýchkoľvek závislostí. Odovzdávam všetky svoje túžby do vašich rúk a žiadam o ďalších anjelov, ktorí by ma zahrnuli svetlom zdravia a mieru. Prosím, pomôžte mi teraz a navždy. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za uzdravenie konfliktov v zamestnaní

Z hĺbky duše túžim, aby mi práca prinášala radosť a žiadam Ťa, Bože, aby si mi pomohol nájsť v nej pokoj. Prosím, pomôž, aby všetci, s ktorými prídem do styku chápali mňa a ja zase ich. Očisti ma, prosím, od všetkého strachu, ktorý v zamestnaní spúšťa konflikty medzi kolegami. Žiadam, aby ma anjeli viedli k takým pracovným úlohám, ktoré by zodpovedali mojim záujmom a schopnostiam. Predstavujem si, že každé ráno sa budím šťastná / ý a teším sa do práce. Prosím Ťa o pomoc pri zhmotňovaní tejto predstavy. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za novú prácu

Bože, viedol si ma k tomu, aby som si našla nové zamestnanie a ja žiadam Teba, aby si mi pomohol poznať tie dvere, ktoré mi teraz otváraš. Žiadam o jasné a nezpochybniteľné znamenia, ktoré ma povedú k novej práci, v ktorej zmysluplným spôsobom uplatním svoje nadanie a záujmy. Prosím, pomôž mi uvedomiťsi, že si zaslúžim skvelé nové zamestnanie a utíš moju nervozitu pri nástupných pohovoroch. Žiadam anjelov, aby mi dodali sebavedomie i odvahu a pomohli vedome si udržať vieru, že sa o mňa staráš. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za vyliečenie stresu

Zdá sa, že stres mi vážne ubližuje a ja potrebujem vašu pomoc. Prosím, zbavte ma tlaku, ktorý som sama na seba uvalila. Žiadam Ťa, aby si ma zahalil svojou liečivou energiou a moje telo sa tak mohlo zbaviť následkov stresu. Žiadam o odstránenie dôsledkov negatívnych a ustráchaných myšlienok vrátane vlákien, ktoré ma vysávajú. Som pripravená / ý zbaviť sa zlých návykov, ako je sebatrýznenie, podliehanie diktátu času alebo iných predsudkov vytvárajúcich stresové situácie. V skutočnosti viem, že mám dostatok času a energiu a žiadam vás, aby ste mi pomohli uvedomiť si tento dostatok práve teraz. Ďakujem .

Pozitívna myšlienka za lepšie obchodné príležitosti

Drahý Bože, žiadam, aby sa mi každý, kto môže mať nejaký úžitok z mojej práce a mojich služieb, ozval hneď dnes. S otvorenou náručou vítam do svojho života nových ľudí a príležitosti. Som ochotná zbaviť sa všetkých negatívnych myšlienok, predsudkov či presvedčení, ktoré by ma viedli k sabotovaniu nových príležitostí. Prosím, pomôžte mi teraz uvedomiť si, že si zaslúžim to najlepšie. Ďakujem Vám.

Pozitívna myšlienka za finančnú istotu

Najdrahší Bože, viem, že si zdrojom všetkého dobra a že sa o mňa staráš vo všetkých ohľadoch. Prosím, pomôž mi zbaviť sa strachu, ktorý mi bráni prijímať Tvoje dary. Prosím, pomôž mi cítiť mier, vďačnosť a finančnú istotu a uvedomovať si, že som Tvojím dieťaťom, ktorému dopraješ svoje požehnanie. Som teraz otvorená Božiemu vedeniu, ktoré ma povedie presne k tým situáciam , ľuďom a príležitostiam, ktoré sú súčasťou Tvojho plánu vedúceho k mojej finančnej pohode. Vidím a cítim teraz seba i všetkých ostatných úplne zaopatrených a moje srdce preteká vďačnosťou a radosťou nad bohatstvom vesmíru, ktorý si stvoril. Ďakujem Ti.

Pozitívna myšlienka za uzdravenie zvieraťa

Drahý Bože, žiadam, aby anjelskí liečitelia zahrnuli moje zvieratko svojou liečivou energiou lásky. Prosím, pomôžte môjmu zvieraťu i mne pocítiť pokoj, aby sa liečenie mohlo započať. Prosím, pošlite nám zázrak, veď vo vašich očiach je všetko dávno uzdravené. Žiadam vás, aby ste dopomohli k viere a dôvere a ja tak môžem hneď pocítiť vašu lásku vo svojom zvieratku i v sebe. Ďakujem.

Pozitívna myšlienka za stratené zviera

Najdrahší Bože, viem, že nikto a nič sa v skutočnosti nemôže stratiť, lebo si všade prítomný a vidíš každú vec i každého tvora. Opakujem si, že nič nie je v Božích očiach stratené. Žiadam, aby ste mi prírodní anjeli pomohli hneď teraz sa stretnúť s mojím zvieracím miláčikom. Volám strážnych anjelov svojho zvieratka, aby mi poslali signál a ja ho potom môžem nájsť. Teraz som pokojný/á a pretože viem, že Boh, anjeli a moje vyššie ja už komunikuje s mojím strateným zvieratkom. Ďakujem.

(z knihy  D. Virtue)

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode