Etický kódex terapeuta

Ako terapeut sa stotožňujem s týmito pravidlami a zaväzujem sa k ich dôslednému dodržiavaniu:

  1. So všetkými informáciami svojich klientov budem narábať ako s výsostne dôvernými, ak to bude vyžadovať situácia, budem hovoriť o ich problémoch len s ich písomným súhlasom.
  2. Mojim prvoradým záujmom bude vždy zdravie, dôstojnosť a práva mojich klientov.
  3. Budem dodržiavať profesionálny odstup, aby nikdy za žiadnych okolností nedošlo k zneužitiu klientov, a nevstúpim s nimi do žiadnych osobných vzťahov počas trvania liečby.
  4. Nikdy nebudem nahovárať klienta, aby prerušil liečbu predpísanú jeho lekárom ani aby učinil akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa liečby bez predchádzajúcej konzultácie s ním.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode