Čo si músí klient uvedomiť

Mnoho klientov si mysli, že terapeut vyčistí ich problémy kyvadlom, a tým je problém vyriešený.  Potom čakajú na „zázrak“ bez akejkoľvek snahy z vlastnej strany. Aj tu platí pravidlo, že každý je za svoj stav zodpovedný a nedá sa tejto zodpovednosti žiadnym spôsobom zbaviť.  Aby bola terapia úspešná a mala dlhotrvajúci účinok, klient musí zmeniť svoj spôsob života, myslenia a správania, keď sa toto nedodrží vytvorí sa priestor pre opätovný vznik, alebo návrat vyčistených energii a ochorení.

Spirituálna terapia neodstráni vaše zvyky ani vaše chovanie. Po čistení touto metódou budete vnímať slobodnou voľbou Vaše ďalšie rozhodovanie a chovanie.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode